Obrabiarka Vision Wide NF-5223 – nowe możliwości w obróbce elementów wielkogabarytowych

Chcąc oferować usługi na najwyższym poziomie, dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw w kraju i poza jego granicami, wielką uwagę poświęcamy naszemu parkowi maszynowemu. Ciągle inwestujemy w nowe maszyny oraz roboty, dbamy także o aktualność oprogramowania do poszczególnych modeli. Obrabiarka Vision Wide NF-5223, w którą właśnie zainwestowaliśmy,  to znakomity przykład zaawansowanej technologii, która rewolucjonizuje obróbkę elementów wielkogabarytowych. Model NF-5223 zapewnia wyjątkową precyzję, efektywność i wszechstronność dla produkcji w wymagających warunkach przemysłowych.

Nowe pionowe centrum obróbcze NF-5223 Vision Wide, które jest sterowane numerycznie, wyposażone zostało w dodatkową, poziomą głowicę skrętną, mocowaną do pionowego wrzeciennika w sposób automatyczny. Obrót głowicy wokół osi pionowej odbywa się w sposób automatyczny. Pionowe wrzeciono i głowica skrętna zapewniają uzyskanie innowacyjnej technologii obróbki detali, gdyż umożliwiają pięciostronną obróbkę detalu (góry oraz czterech ścian bocznych) z jednego zamocowania detalu. Minimalizacja ilości przemocowań przekłada się na:

  • zwiększenie dokładności obrabianych elementów,
  • zdecydowane skrócenie czasu obróbki
  • zwiększenie możliwości produkcyjnych firmy NEVA oraz jej konkurencyjności na rynku. 

Duże przejazdy w osi X=5200 mm,Y=230 0mm, Z=1400 mm zapewniają obróbkę detali w bardzo szerokim zakresie (od małych po wielkogabarytowe elementy). Nośność stołu o wartości aż 20 000 kg umożliwia obróbkę elementów o bardzo dużej masie. Obrabiarka cechuje się także bardzo wysoką precyzją – pozycjonowanie w osi X,Y,Z wynosi  +/- 0,008 mm, powtarzalność +/- 0,002 mm, co jest rzadkością dla obrabiarek o takim gabarycie. Wysoka moc i moment maksymalny wrzeciona umożliwiają bardzo wydajną obróbkę przy zastosowaniu narzędzi o dużych średnicach. Wszystkie te cechy świadczą o wysokiej uniwersalności, precyzji i wydajności nowej obrabiarki.

System chłodzenia przez wrzeciono, umożliwia wykonywanie głębokich otworów, a ponadto poprawia jakość uzyskiwanej powierzchni oraz przedłuża żywotność narzędzi, co powoduje zmniejszenie kosztów obróbki detali.

Zastosowanie sondy do pomiaru narzędzi oraz sondy detalu umożliwia kontrolę zużycia narzędzi skrawających oraz pozwola na wykonywanie precyzyjnych pomiarów ustawczych i kontrolnych bezpośrednio na maszynie. Ma to duży wpływ na wzrost dokładności z jaką będą wykonywane detale.

Dla zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa obsługi, maszyna wyposażona jest w system ochrony zgodny z normami CE.

Dzięki zakupowi obrabiarki VISION WIDE przez firmę NEVA możliwe jest:

  •  zdecydowane zwiększenie możliwości produkcyjnych, a tym samym zwiększenie konkurencyjności firmy Neva;
  • uzyskanie wysokiego stopnia automatyzacji procesu produkcji;
  • znaczne skrócenie czasu obróbki detali;
  • zmniejszenie kosztów energii elektrycznej w przeliczeniu na jednostkę wytworzonego wyrobu;
  • uzyskanie stabilnego poziomu jakości wykonywanych przedmiotów.
Menu