Contact Us

Customer Service

Domestic customers:
Foreign customers:

Laser Cutting Department

Requests for Proposal

Head of Bending and Laser Cutting Production Dept.
Kamil Leśniewski
533 309 711

Order Processing and Completion

Laser Cutting Specialist
533 309 310
533 309 134

Machining Department

Machining Technical Director

Dariusz Piotrowski
533 309 117

Design engineers - Process engineers

Paweł Marczuk
533 309 410
Michał Łukaszewicz
533 309 460
Rafał Popławski
570 715 500
Tomasz Boratyński
533 309 119

Procurement and Logistics Department

Co-operation, Procurement and Logistics Manager

Grzegorz Łuczaj
533 309 710

Accounting

533 309 210 (ext. 13)

Board of Directors

Director

Zbigniew Mackiewicz
533 309 505

Zakład Techniczny “NEVA” Białystok

Grzegorz Wojciech Nienajadło

NIP (Tax ID. No.): 885-132-89-05
REGON (National Business Register No.): 050621660

Menu