Kontakt

Dział Obsługi Klienta

Klienci krajowi:
Klienci zagraniczni:

Dział Cięcia Laserem Blach 2D

Zapytania Ofertowe

Marcin Kamiński
533 359 210

Wyroby gotowe

Dawid Bogucki
533 359 410

Realizacja Zamówień

Specjalista ds. Cięcia Laserem
533 309 310
533 309 134

Kierownik ds. cięcia laserem i gięcia

Dawid Bogucki
533 359 410

Dział Cięcia Laserem Rur i Profili 3D

Zapytania Ofertowe i Realizacja Zamówień

Specjalista ds. Cięcia Laserem
533 309 293
533 309 611

Dział Obróbki Skrawaniem

Dyrektor Techniczny Obróbki Skrawaniem

Dariusz Piotrowski
533 309 117

Konstruktorzy-Technolodzy

Paweł Marczuk
533 309 410
Tomasz Boratyński
533 309 119

Dział Zaopatrzenia i Logistyki

Kierownik ds. Kooperacji, Zaopatrzenia i Logistyki

Księgowość

533 309 210 (wew. 13)

Dyrekcja

Dyrektor

Zbigniew Mackiewicz
533 309 505

Zakład Techniczny “NEVA” Białystok

Grzegorz Wojciech Nienajadło

NIP: 885-132-89-05
REGON: 050621660

Menu