Kontakt

Dział Obsługi Klienta

Klienci krajowi:
Klienci zagraniczni:

Dział Cięcia Laserem

Zapytania Ofertowe

Kierownik Działu Produkcji Gięcia i Cięcia Laserem
Kamil Leśniewski
533 309 711

Realizacja Zamówień

Specjalista ds. Cięcia Laserem
533 309 310
533 309 134

Dział Obróbki Skrawaniem

Dyrektor Techniczny Obróbki Skrawaniem

Dariusz Piotrowski
533 309 117

Konstruktorzy-Technolodzy

Paweł Marczuk
533 309 410
Michał Łukaszewicz
533 309 460
Rafał Popławski
570 715 500
Tomasz Boratyński
533 309 119

Dział Zaopatrzenia i Logistyki

Kierownik ds. Kooperacji, Zaopatrzenia i Logistyki

Grzegorz Łuczaj
533 309 710

Księgowość

533 309 210 (wew. 13)

Dyrekcja

Dyrektor

Zbigniew Mackiewicz
533 309 505

Zakład Techniczny “NEVA” Białystok

Grzegorz Wojciech Nienajadło

NIP: 885-132-89-05
REGON: 050621660

Menu