Kontakt

Dział Obsługi Klienta

Klienci krajowi:
Klienci zagraniczni:

Dział Cięcia Laserem Blach 2D

Zapytania Ofertowe

Kamil Leśniewski
533 309 711

Realizacja Zamówień

Specjalista ds. Cięcia Laserem
533 309 310
533 309 134

Kierownik ds. cięcia laserem i gięcia

Artur Koszczuk
533 359 210

Dział Cięcia Laserem Rur i Profili 3D

Zapytania Ofertowe i Realizacja Zamówień

Specjalista ds. Cięcia Laserem
533 309 293
533 309 611

Dział Obróbki Skrawaniem

Dyrektor Techniczny Obróbki Skrawaniem

Dariusz Piotrowski
533 309 117

Konstruktorzy-Technolodzy

Paweł Marczuk
533 309 410
Tomasz Boratyński
533 309 119

Dział Zaopatrzenia i Logistyki

Kierownik ds. Kooperacji, Zaopatrzenia i Logistyki

Księgowość

533 309 210 (wew. 13)

Dyrekcja

Dyrektor

Zbigniew Mackiewicz
533 309 505

Zakład Techniczny “NEVA” Białystok

Grzegorz Wojciech Nienajadło

NIP: 885-132-89-05
REGON: 050621660

Menu