Projekty EU

ZAKŁAD TECHNICZNY “NEVA” BIAŁYSTOK GRZEGORZ WOJCIECH NIENAJADŁO
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Dotacja na kapitał obrotowy dla ZAKŁAD TECHNICZNY “NEVA” BIAŁYSTOK GRZEGORZ WOJCIECH NIENAJADŁO”

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 252 664,47 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 252 664,47 PLN

Menu